Cookie beleid FC Velsenoord

De website van FC Velsenoord is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Protocol Lid van verdienste en Erelid

Protocol Lid van verdienste en Erelid

Criteria lid van verdienste

 • Minimaal 25 jaar lid van de vereniging.
 • Minimaal 15 jaar actief in diverse functies als vrijwilliger.
 • De inzet die voor de vereniging is gedaan moet belangeloos zijn.
 • Betrokkene dient met zijn / haar verrichtingen van betekenis zijn geweest voor de vereniging.
 • Een kandidaat lid van verdienste moet van onbesproken gedrag zijn en mag de vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht.
 • Moet ten tijde van de voordracht lid zijn van de vereniging.

 

Procedure lid van verdienste

Een voordracht voor een lid van verdienste kan het Bestuur zelfstandig doen aan de Ledenvergadering. Leden kunnen ook een lid voordragen voor een lid van verdienste. Dit dient te geschieden door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. In de aanmelding dienen duidelijke en objectieve argumenten genoemd worden waarom genoemde persoon het erelidmaatschap verdiend.

 

Procedure beoordeling lid van verdienste

 • Het bestuur beoordeelt / toetst niet alleen of de voorgestelde kandidaat aan bovengenoemde criteria voldoet maar gaat ook na of er bezwaren bestaan tegen het voorstel.
 • Indien het bestuur (stemming in meerderheid) akkoord gaat met de voordracht, wordt dit vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.
 • Het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering is beslissingsbevoegd om iemand te benoemen tot Lid van Verdienste.
 • Indien het bestuur / de leden het voorstel afwijst / afwijzen, word(en)t de indiener(s) schriftelijk geïnformeerd met opgave van reden(en) van afwijzing.

 

Resultaat benoeming lid van verdienste

 • Lid dient wel lid te zijn van de vereniging om het predicaat lid van verdienste te behouden.
 • Indien betrokkene wordt benoemd tot erelid, vervalt automatisch het lid zijn van verdienste.
 • Als zichtbaar resultaat van de benoeming zal aan leden van verdienste een draagspeld worden uitgereikt.
 • De Algemene Ledenvergadering (meerderheid van stemmen) en het Bestuur (bij meerderheid van stemmen) is gemachtigd om, bij (ernstig) wangedrag van betrokkene, het “Lid van Verdienste” te ontnemen.

 

 Criteria erelid

 • Minimaal 30 jaar lid zijn van de vereniging.
 • Minimaal 20 jaar actief zijn als vrijwilliger in een bestuur- of commissiefunctie.
 • De inzet die voor de vereniging is gedaan moet belangeloos zijn.
 • Betrokkene dient met zijn / haar verrichtingen van grote betekenis voor de vereniging te zijn.
 • Een kandidaat erelid moet van onbesproken gedrag zijn en mag de vereniging nooit in diskrediet hebben gebracht.
 • Moet ten tijde van de voordracht lid zijn van de vereniging.
 • Moet lid van verdienste zijn.

 

Procedure voordracht erelid

Een voordracht voor een erelidmaatschap kan het Bestuur zelfstandig doen aan de Ledenvergadering. Leden kunnen ook een lid voordragen voor een erelidmaatschap. Dit dient te geschieden door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. In de aanmelding dienen duidelijke en objectieve argumenten genoemd worden waarom genoemde persoon het erelidmaatschap verdiend.

 

Procedure beoordeling erelid

Het bestuur beoordeelt / toetst niet alleen of de voorgestelde kandidaat aan bovengenoemde criteria voldoet maar gaat ook na of er bezwaren bestaan tegen het voorstel.

 • Indien het bestuur (stemming in meerderheid) akkoord gaat met de voordracht, wordt dit vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering.
 • Het officieel benoemen tot “Erelid” is een bevoegdheid van de Algemene Ledenvergadering.
 • Het bestuur stelt voor aan de aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering om akkoord te gaan met de benoeming.
 • Indien het bestuur / de leden het voorstel afwijst / afwijzen, word(en)t de indiener(s) schriftelijk geïnformeerd met opgave van reden(en) van afwijzing.

 

Resultaat benoeming erelid

 • Betrokkenen die zijn benoemd tot “erelid” worden vrijgesteld van betaling van contributie.
 • Het erelidmaatschap is voor het leven.
 • Als zichtbaar resultaat van de benoeming zal aan ereleden een draagspeld worden uitgereikt.
 • Het eerder toegekende “Lid van Verdienste” (indien van toepassing) vervalt automatisch bij benoeming tot erelid.
 • De Ledenvergadering (meerderheid van stemmen) is gemachtigd om, bij (ernstig) wangedrag van betrokkene, het erelidmaatschap te ontnemen.

 

Register 

Ereleden en Leden van Verdienste zullen worden ingeschreven in het “Register Ereleden / Leden van Verdienste”. In het Register worden Naam, Lidnummer en datum van toekenning vermeld. Het register wordt beheerd door de secretaris.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!