Cookie beleid FC Velsenoord

De website van FC Velsenoord is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Kledingplan FC Velsenoord

Kledingplan FC Velsenoord

Reglement Kledingplan FC Velsenoord

FC Velsenoord heeft m.i.v. het seizoen 2018/2019 een kledingplan.
Dit plan stelt zich tot doel om elk team straks te voorzien van een correct en uniform clubtenue.

Het kledingplan valt onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur.

Het beheer van het kledingplan is in handen van de kledingcommissie, die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van de uitvoering.

De coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen, de vertegenwoordiger van de seniorenteams, de trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de commissie ten behoeve van een goede, praktische uitvoering.

Ieder als speler geregistreerd lid en die speelt in competitieverband betaald maandelijks een verplichte financiële bijdrage per seizoen t.b.v. het plan. Hiervan wordt sportkleding (shirt en broek) aangeschaft t.b.v. alle jeugd en seniorenteams van FC Velsenoord. Voor de sokken geldt dat deze alleen éénmalig gratis zijn verstrekt aan alle spelende leden (in competitieverband) bij aanvang van het seizoen 2022-2023. Mocht een lid daarna nog sokken nodig hebben dan dienen deze zelf worden aangeschaft bij Intersport Veldhuis in Beverwijk. Voor keepers geldt dat zij ook een volledig tenue ontvangen (keeperhandschoenen vallen buiten deze regeling).

De jaarlijkse bijdrage voor de komende vier seizoenen is vastgesteld op € 12,00 per spelend lid te incasseren vanaf het seizoen 2022/2023 (1 juli 2022). Deze bijdrage wordt maandelijks verrekend (1 euro per maand).

Daarna kan de jaarlijkse bijdrage elk seizoen door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast, dit met bijvoorbeeld de inflatiecorrectie.

Voor nieuwe leden die zich in de loop van een seizoen aanmelden geldt dat zij het volledige bedrag van een seizoen in één keer voldoen. Leden die gedurende het seizoen bij
FC Velsenoord vertrekken, voldoen in één keer de nog openstaande bijdragen van het lopende jaar en hebben geen recht op restitutie.

De verplichte bijdrage wordt maandelijks geïncasseerd, gelijktijdig met de contributie. Bij niet tijdige betaling van de kledingplan bijdrage kan de betreffende speler niet deelnemen aan wedstrijden van FC Velsenoord. Indien de contributie per jaar wordt betaald dan wordt ook de kledingbijdrage in één keer aan het begin van het seizoen geïnd. Indien de contributie zelf iedere maand wordt overgemaakt dan geldt voor de kledingbijdrage dezelfde regeling als voor de contributie.

De kleding, ook de gesponsorde kleding, is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen via de kledingcommissie in bruikleen gegeven aan de teams. De teamspelers zijn gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de verstrekte tenues. De leider of verantwoordelijke voor het team ontvangt bij aanvang van het seizoen een teamtas met daarin de benodigde kleding. In de tas zit ook een formulier met daarop de inhoud van de tas. Dit betreft zowel de aantallen als de maten. Aan het einde van het seizoen wordt de tas weer compleet ingeleverd bij de kledingcommissie.


Per team wordt het volgende verstrekt:

 • Eén teamtas
 • Voldoende shirts voorzien van het FC Velsenoord logo (het aantal shirts kan per team verschillen)
 • Voldoende korte broekjes (het aantal broekjes kan per team verschillen)
 • 1 keepershirt (met FC Velsenoord embleem), alsmede 1 broek


Aangezien de sportkleding eigendom blijft van de vereniging, is het goed te weten welke regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende spelregels vastgesteld:

 1. De tenues worden na iedere wedstrijd door de leider (of een andere door de leider aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De leider stelt een was schema op waarbij het uitgangspunt is, dat het wassen van de shirts steeds door ouders c.q. verzorgers of teamleden (bij de senioren) geschiedt. Bij de eerstvolgende wedstrijd worden de gewassen tenues weer uitgereikt aan de spelers. De kosten van het wassen komen daarbij ten laste van het team. Hierover dient echter wel overeenstemming binnen het team te zijn. Indien er binnen het team één ouder of verantwoordelijke wordt aangewezen om de was voor het gehele seizoen te doen dan geldt hiervoor een compensatie. Deze compensatie bestaat uit maximaal € 12,50 per teamlid per seizoen te betalen door het team zelf aan de betreffende ouder/verantwoordelijke die de was doet.
 2. In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd. De FC Velsenoord shirts dienen per team gezamenlijk te worden gewassen volgens de gestelde wasvoorschriften.
 3. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van FC Velsenoord worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de kledingcommissie toestemming is verleend.
 4. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is bedoeld.
 5. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mogen op de kleding geen teksten of andere uitingen worden aangebracht.
 6. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van het team (lid) kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.
 7. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de kledingcommissie van FC Velsenoord. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
 8. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie.
 9. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd.
 10. Het lid dient na opzegging van het lidmaatschap of overschrijving naar een andere vereniging de sportkleding aan de leider/verantwoordelijke van het team te retourneren. Indien bij overschrijving naar een andere vereniging de sportkleding niet geretourneerd is, wordt geen overschrijving verleend.
 11. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren worden ingeleverd bij de kledingcommissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt, dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er is sprake van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht, ter hoogte van het aanschafbedrag.
 12. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie.

 

Shirtsponsoring

Procedure

Met de introductie van het kledingplan is ook de procedure iets gewijzigd.

Omdat de kleding niet van de leden is wordt vanaf heden alles in praktische zin door de kledingcommissie gecoördineerd. Vooraf wordt door de sponsorcommissie alles op gebied van de contracten geregeld. De sponsorcommissie geeft dus als het ware de kledingcommissie opdracht tot de uitvoering.

Stapsgewijs ziet de procedure er als volgt uit:

 1. De aspirant-sponsor wordt onder de aandacht gebracht bij de sponsorcommissie.
 2. De sponsorcommissie bespreekt met aspirant-sponsor de mogelijkheden.
 3. De sponsorcommissie stelt een pro-forma contract op.
 4. Het contract wordt besproken met de aspirant-sponsor
 5. De sponsorcommissie en de aspirant-sponsor ondertekenen het contract.
 6. De sponsorcommissie draagt de kledingcommissie op het contract tot uitvoer te brengen.
 7. Het proces van bedrukking etc. wordt verzorgd door de kledingcommissie.
 8. De kleding wordt uitgereikt aan het betreffende team.
 9. De kledingcommissie commissie bewaakt het contract en rapporteert aan de sponsorcommissie.

De betrokken commissies hechten veel waarde aan het volgen van bovenstaande procedure.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!