Cookie beleid FC Velsenoord

De website van FC Velsenoord is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon FC Velsenoord

FC Velsenoord wil een gezellige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Hierbij hoort onlosmakelijk ook een veilige omgeving. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In dergelijke situaties is het waardevol om een betrouwbare persoon te hebben die naar je luistert, vraagt naar jouw behoeften en ondersteuning biedt waar nodig. Het is geruststellend om te weten dat deze persoon discretie bewaart en een verplichting tot geheimhouding heeft. Bovendien is het essentieel dat deze persoon actie onderneemt in overleg met degene die de melding heeft gedaan, om samen de beste oplossing voor het probleem te bepalen.

Het bestuur heeft besloten om een vertrouwenscontactpersoon (hierna: VCP) bij de vereniging aan te stellen. Doreen Visser is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen voor de periode van 2 jaar.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de vereniging?   
De VCP luistert naar iemands verhaal en helpt diegene zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Zij kan een luisterend oor bieden, advies geven indien dit gevraagd wordt en/of helpen een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie, maar gewoon even praten kan ook. De VCP kan sparren met de vertrouwenspersoon van Centrum Veilige Sport Nederland.

De VCP is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij situaties binnen de vereniging. De VCP hoort aan en verwijst door, maar is niet verantwoordelijk voor de oplossing en opvolging van een situatie of een signaal. Daarnaast kan de VCP het bestuur binnen de vereniging ondersteunen met tips voor preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag in de sport gaat over discriminatie, intimidatie (agressie, geweld) en machtsmisbruik, pesten, doping drugs en alcohol, integriteit, matchfixing en seksuele intimidatie en misbruik. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, die:

 • Door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
 • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
 • Plaatsvindt in de context van sport.

 

Taken

Indien jij als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun jij contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De VCP heeft de volgende taken:

 • Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen binnen de vereniging die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag, luisteren naar de klacht of het probleem;
 • Eerste opvang van bij signalen van grensoverschrijdend gedrag op de vereniging voor zowel individuen als teams;
 • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
 • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
 • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
 • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.
 • Wanneer het bestuur rechtstreeks wordt benaderd, vervalt bovenstaande stap en speelt de VCP verder geen rol in de opvolging van een signaal;
 • Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding;
 • Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties;
 • Registratie (anoniem) van meldingen en jaarlijkse rapportage (anoniem) aan het bestuur van de vereniging;
 • Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de vereniging ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.

 

De taakomschrijving van de vertrouwenspersoon is vastgelegd in het beleidsplan.

Vertrouwelijkheid
De VCP heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.

Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de VCP ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder. De VCP is gebonden aan de meldplicht seksuele intimidatie onder het sporttuchtrecht.

 

Voorstellen

Mijn naam is Doreen Visser en woon al mijn hele leven in Velsen-Noord. Ik ben via mijn zoons Kick (JO16) en Rijk (JO12) in 2018 met FC Velsenoord in aanraking gekomen. Verder kunnen jullie mij kennen van verschillende jeugdactiviteiten of bardiensten en heb ik deel uitgemaakt van de Denktank in aanloop naar het formeren van het nieuwe bestuur. Ook houd ik mij bezig met het jeugdbeleid. Ik vind FC Velsenoord een leuke en gezellige vereniging. Ik zie dat jong en oud plezier beleven aan het voetballen. Er kunnen soms dingen gebeuren binnen een vereniging waarover je niet prettig voelt, en die moet je kunnen bespreken. En daarvoor is een vertrouwenscontactpersoon. Ik heb een juridische en pedagogische achtergrond en weet inmiddels dat goed luisteren, goede adviezen geven, oplossingsgericht denken en geheimhouding erg belangrijk zijn. Als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag dan kun je contact opnemen met mij als contactpersoon bij FC Velsenoord. Samen met jou kijk ik wat we kunnen doen. Vertrouwelijk natuurlijk!

 

Is er iets vervelends gebeurd of voel je je niet fijn bij de vereniging, neem dan gerust contact op. Blijf er niet alleen mee rondlopen want soms lucht praten alleen al op. Ik ben bereikbaar via e-mail: [email protected]  

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!